Disclaimer


Deze website is met uiterste zorg samengesteld. De gebruiker wordt toegang tot de website www.roosekracht.nl verleend waarop teksten, video- en beeldmateriaal door Roosekracht en derden zijn aangeleverd. Roosekracht behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers kennis te hoeven geven. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de hieronder genoemde voorwaarden, deze te begrijpen en hiermee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, (handels)namen, grafisch materiaal en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De informatie op deze website mag alleen door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker heeft geen toestemming informatie van deze website over te dragen, te veelvoudigen, te bewerken of verspreiden, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de houder(s) van het eigendomsrecht.

Link of verwijzing
Roosekracht is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de informatie en/of inhoud van internetwebsites waarnaar gelinkt of verwezen wordt. Verwijzing is puur bedoeld als service voor de gebruiker en is geheel op eigen risico van de gebruiker. Roosekracht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid of verplichting hiervoor. Elke link of verwijzing kan door Roosekracht op ieder moment gewijzigd of verwijderd worden.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is zo actueel en nauwkeurig mogelijk, garantie op de volledigheid of juistheid van de informatie kan Roosekracht echter niet geven. Alle informatie op de website, inclusief genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Daarnaast behoort het niet of tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website niet tot onze aansprakelijkheid, waarbij Roosekracht zich uiteraard wel inspant om de website onafgebroken beschikbaar en toegankelijk te hebben. Voor informatie die afkomstig is van externe bronnen is Roosekracht op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk. Alle aanspraken ten aanzien van informatie, prijzen en programmeerfouten ofwel van Roosekracht ofwel van externe bronnen worden afgewezen.

×

Welkom!
Heb je vragen? Klik hieronder op 'App met Miluska' om WhatsApp te gebruiken.

× WhatsApp