Trainer Reversie Methode®


Vanuit de Reversie Methode
® geef ik trainingen aan groepen ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en iedereen die met kinderen werkt die interesse heeft om vanuit de Reversie Methode® ouder en kind te begeleiden.

Bekijk het eens van een andere kant: minder focus op het kind, maar juist meer ruimte voor het kind om kind te kunnen zijn en laten we het kind als uitgangspunt nemen…wat vertelt het gedrag van het kind aan de ouder/opvoeder.

 

Data trainingen


In september 2020 starten de trainingen.

Aanmelden of wil je informatie ontvangen?
Stuur een mail via onderstaande button:  

Alvast meer weten over de Reversie Methode®? Klik hier

Roosekracht.nl voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en is CRKBO geregistreerd.

 

×

Welkom!
Heb je vragen? Klik hieronder op 'App met Miluska' om WhatsApp te gebruiken.

× WhatsApp